NRK Meny
Normal

Åsgård kan bli vernet

Eiendomssjefen frykter at kulturminnevern vil stå i veien for moderne sykehusdrift.

Åsgård sykehus
Foto: Trygve Andreassen / NRK

Tilsammen femti sykehusanlegg i landet er foreslått vernet eller fredet, og helseforetakene er bekymret.

Et av anleggene er altså Åsgård sykehus, der det i alle år har vært psykiatrisk sykehus.

Eiendomssjef Leif Tore Hanssen ser mørkt på å skulle kombinere dette med å drive sykehus.

- Umulig

- Ja, det vil umuliggjøre drift, og det blir jo nærmest som et museum å regne. Man kan liksom ikke kombinere en slags museumsdrift med sykehusdrift.

På pulten til Leif Tore Hanssen ligg et kart over Åsgård psykiatriske sykehus, et anlegg som ble bygd på slutten av 50-tallet. Husene på kartet er merket i blått og gult. De blå er foreslått fredet, mens byggene som er merket i gult er foreslått vernet på utsiden. For eiendomssjefen ved Universitetssykehuset Nord-Norge byr dette på store utfordringer.

- Ei problemstilling rundt verningen er at verningen er med hensyn til bygningsmassen sin struktur utelukkende, og veldig lite med hensyn til den driften man har i den bygningsmassen.

Seks sykehus på listen

Landsverneplanen for helsebygg er en del av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer, som skal se på verneverdien til alle statlige bygg i Norge.

Seks sykehusanlegg i Helse Nord er foreslått vernet. Administrerande direktør i helseforetaket, Finn Henry Hansen forstår at vern er viktig, men håper færre bygg blir vernet i den endelige planen.

- Generelt kan man si at det er viktig at vernehensyn kan gjennomføres innen økonomisk forsvarlige rammer.

Det er Helse og omsorgsdepartementet som har ansvar for verneplanen. Leif Tore Hanssen håper de nå tilfører sykehusene mer pengar, dersom verneplanen skal bli gjennomført.

- Det blir ikke synliggjort at dette er en kulturhistorisk satsing, og vi får jo heller ikke bevilgninger som viser at det er det, sier Hanssen.