NRK Meny

Arktisk senter for droner lansert

Arktisk senter for ubemannede fly i Forskningsparken i Tromsø ble i dag lansert. Den nye nasjonale satsingen på luftfartstjenester ledes av Norut, UiT Norges arktiske universitet og Lufttransport AS. Senteret skal ha fokus på forskning og utdanning knyttet til ubemannede fly, også kalt droner. Blant annet for å ha beredskap og miljøovervåking i Arktis.