NRK Meny

Arbeid på Ibestadtunnelen

Fv 848 Ibestadtunnelen, kan bli stengt i perioder på inntil en time, på grunn av vedlikeholdsarbeid fra mandag til fredag kl. 09.30 til 20.45, i perioden 06.02. til 28.02.Det vil bli manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjennomslipp tilpasses fergetidene. Utrykningskjøretøy kan passere, melder Statens vegvesen.