App skal hindre skredulykker

En ny mobil-app skal forebygge ulykker i skredutsatt terreng. Appen er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Statens vegvesen.
Tidligere har folk måttet melde inn observasjoner via en nettside, før de ble gjort synlig. Nå fungerer appen slik at kartet oppdateres med faremeldingene i sanntid.