NRK Meny
Normal

– Det er åpning for å kutte i erstatningen

Adam Klemet Hætta i Reindriftsforvaltningen er ikke i tvil: Lovverket åpner opp for å kutte i både erstatning og tilskudd til reineiere som ikke har kuttet i reintallet.

reinflokk

Fylkesmannen mener det helt klart er åpning for å holde tilbake erstatning - når reindriftsloven brytes.

Foto: Máijá Holm Balto / NRK

– Vi mener det er en åpning for å gjøre avkorting på erstatning, eller at den bortfaller helt hvis reindriften drives ulovlig, sier Adam Klemet Hætta som er underdirektør hos reindriftsforvaltningen hos fylkesmannen.

Hætta mener lovteksten er klar på området. Det er det likevel mange reineiere som ikke er enige i.

Mener det blir urettferdig

Leder i Norske reindriftssamers landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, mener at det er ulogisk å kutte i erstatningen, på bakgrunn av for høyt reintall og andre brudd på reindriftsloven.

– Rovdyr er ikke innlemmet i bruksavtalen og reindriftsavtalen, så at de skal sanksjonere ut fra brudd på de avtalene fremstår som merkelig, sier Sara.

Han får støtte av reineier Alf Johansen i Porsanger.

– Det er sikkert et effektivt tiltak for å få ned reinflokkene, men det er ikke riktig måte å gjøre det på - det vil bli bli urettferdig, sier Johansen.

– Heller kutt i tilskudd

I likhet med Sara i NRL, begrunner Johansen det med at han mener erstatningen ikke er regulert innenfor det samme lovverket som reintallsreduksjonen.

Johansen mener derimot at andre tiltak kan være aktuell å bruke mot dem som ikke følger pålegg om mindre flokker.

– Det hadde vært greit å straffe med mindre tilskudd og mulkt, det gir loven adgang til slik jeg ser det, sier reineieren fra Porsanger.

Alf Johansen

Alf Johansen har opplevd at han på under to dager mistet 24 dyr til en enkelt gaupe.

Foto: Ewa-Mari Hedmann / NRK

Han mener det bare er enkelte steder det er for mye rein, og tror ikke de reintall som er fastsatt nå er de riktige.

– Noen har for mye rein, andre har plass til mer - det er naturbetinget, sier Johansen.

– Dette er politikk

Adam Klemet Hætta hos rendriftsforvaltningen mener denne saken handler om politikk, og vil ikke si seg enig med reindriftsnæringa.

– NRL har rett til å drive sine politikk, for det er det dette er. At man ønsker å samordne sanksjoner som staten har er jo ikke så rart, mener Hætta.

Forsiktig med å konkludere

Norsk institutt for naturforskning har tidligere konkludert med at for høye reintall er blant hovedårsaken til at reineiere har store rovdyrtap. Det er en del av bakteppet for at reintallet ifjor ble vedtatt kuttet.

Men ifølge Henrik Eira i Statens naturoppsyn er det flere ting som spiller inn i forhold til at kalver blir mer utsatt for rovdyr. Han påpeker at Troms, som har høy slaktevekt, også har store rovdyrtap.

– Vi ser et visst mønster i at enkelte områder er mer utsatt enn andre, samtidig som driftsmønsteret til den enkelte eier har mye å si. Noen er flinkere med dyrene enn andre, bildet er komplekst, sier Eira.

Men det er også en logisk og enkel konsekvens av økt slakting av kalver.

– De som har slaktet kalv i høst, har færre kalver å miste, konkluderer Magne Asheim i SNO.

Han mener det er to ting som hovedsaklig spiller inn på tapstallene:

– Det er reintallet og kondisjonen på reinen.