Åpnet trafikksentral i Vardø

- Et betydelig bidrag til styrket sjøsikkerhet og oljeberedskap i nordområdene.

Offisiell åpning av Vardø trafikksentral
Foto: Fiskeri- og Kystdepartementet

Det sa statssekretær Vidar Ulriksen da han i dag åpnet den nye trafikksentralen for Nord-Norge i Vardø.Samtidig la oberstløytnant John Espen Lien ved Landsdelskommando Nord-Norge frem statistikken for 2006 som viser at 206 fartøy med olje passerte kysten. Det er noen færre enn året før, men oljetankerne fra Russland er som tidligere spådd blitt større og befraktet mengde er gått opp med èn million tonn.

- Vardø trafikksentral er et viktig element i arbeidet med et helhetlig system for kontroll med skipstrafikken i nord, sa Ulriksen.

Overvåker

Ved hjelp av landbaserte AIS-mottakere (Automatisk Identifikasjonssystem for skip) kan trafikklederne i Vardø overvåke og veilede fartøy ut til cirka 30 nautiske mil fra land.

Fiskeri- og kystdepartementet forventer at oljetransporten fortsetter å øke, og under åpningen i Vardø i går ble det også gitt oljevernutstyr i gave til Russland. Pakken har en verdi på rundt 12 mill. kroner. Utstyret er tilpasset røffe værforhold i nord og plassering på havgående fartøy.

MBASU

Hovedkomponentene i utstyrspakken er tre ulike oljeopptakere. Utstyret vil være fjernstyrt dvs. at oljevernutstyret kan styres fra flere steder inne på fartøyet. Dette medfører at utstyret kan brukes døgnet rundt og bedrer sikkerheten for mannskapet. Norge ved FRAMO vil gi praktisk og teoretisk opplæring i bruk av utstyret.

Russland og Norge har siden 1994 hatt en samarbeidsavtale om varsling og bistand ved oljesøl i Barentsregionen. Avtalen har vært fulgt opp av årlige møter og øvelser mellom Kystverket og den russiske oljevernbasen MBASU i Murmansk for å samtrene beredskapsorganisasjonene på begge sider i praktisk oljevern.

- Tilføring av godt oljevernutstyr i Murmansk er et viktig bidrag til å styrke beredskapsevnen i nordområdene, sier Vidar Ulriksen.