Åpnet konfliktfri vindpark

Raggovidda vindkraftanlegg er en av få vindkraftprosjekter som ikke har vært kontroversiell. God dialog mellom kraftverk og reindriften er oppskriften på lite turbulens.

Raggovidda vindkraftanlegg

Torsdag åpnet Raggovidda vindkraftanlegg utenfor Berlevåg. Byggingen har gått uten noen form for konflikt, noe som er svært sjeldent.

Foto: Aslak Ballari

I dag åpnet Varanger Kraft Raggovidda vindkraftanlegg like utenfor Berlevåg. Vindkraftprosjekter er ofte kontroversielle, men det uvanlige med dette prosjektet er at det har vært få konflikter.

– Vi føler det har vært en god dialog hele veien med kraftlaget og at våre interesser er ivaretatt på en god måte, forteller leder av reinbeitedistriktet i Berlevåg Frode Utsi.

Han tror plasseringen av vindkraftparken har hatt stor betydning for at ikke dette prosjektet har vært konfliktfylt som lignende prosjekter andre steder i landet.

– Det er klart, hadde vindkraftanlegget blitt bygd på lyngmark midt inne i et kalvings området, ville det vært konfliktfylt. I og med at anlegget er plassert oppe på en steinrygg får det ikke samme konsekvensen, uttaler Utsi.

God og tidlig dialog

Også Varanger kraft mener dialogen mellom partene gjorde at dette vindkraftprosjektet har vært vellykket.

Raggovidda vindkraftanlegg

God dialog sikret at det ikke ble noen konflikt rundt byggingen av Raggovidda vindkraftanlegg. Kjell Eliassen og Frode Utsi kunne derfor åpne vindkraftanlegget sammen torsdag morgen.

Foto: Aslak Ballari

– Det er mye takket være at vi har hatt en veldig god dialog mot reinbeitedistrikt syv, som er næringsutøver i området. Det var en dialog som startet veldig tidlig, der begge parter var opptatt av å finne de gode løsningene og tiltakene som kunne ta behovet til oss som utbygger, og til reindriftsutøverne som utøvere av en primærnæring.

Ofte kontroversielt

De fleste vindkraftprosjektene er ofte kontroversielle og skaper debatt, men Raggovidda vindkraftanlegg har ikke blitt klaget inn til Olje- og energidepartementet, noe som nesten er unikt.

– Dette er svært sjeldent. Dette er et av de få prosjektene som ikke har blitt klaget inn til Olje- og energidepartementet. For oss har dette vært et bra prosjekt, med gode prosesser og lavt konfliktnivå. Også produserer prosjektet mye strøm per mølle, noe som viser seg å være tilfelle med dette prosjektet, sier sjef Per Sannerud i Norges vassdrag og energidirektorat.

Få som blir berørt

Han mener også at det er få som blir berørt av dette vindkraftanlegget, enn andre steder.

– Prosessen som har vært i forkant er nok en grunn, også har det noe med at interessekonfliktene er lavere i dette landskapet fordi det er lite bebyggelse og lite annen næringsvirksomhet akkurat her, forklarer Sannerud.

Laster kart, vennligst vent...

Varanger Kraft åpnet torsdag Raggovidda vindkraftanlegg like utenfor Berlevåg.