Åpnet etter uvær

E6 over Kvænangsfjellet er åpen for trafikk etter uvær. Fv 57 Grøtfjord - Tromvik, på strekningen Henrikvik - Tromvik er også åpen.