Åpnet 400 år gammel hvalfangerkiste: – Klimaendringene forringer kulturminner

Ei 400 år gammel gravkiste med levningene etter en hvalfanger har denne uka blitt åpnet på Svalbard. Men arkeologene er skuffet over hva de fant.

Hvalfangerkiste

Det har vært knyttet stor spenning til hva som er i denne kista. Arkeologene er skuffet over at de ikke fant noen bevarte tekstiler eller gjenstander.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

– Kista så helt fin og urørt ut på utsiden, men oppi den var det omtrent kun skjelettet som var bevart, sier arkeolog hos sysselmannen på Svalbard, Lise Loktu.

Denne uka har arkeologer fra Sysselmannen på Svalbard og Svalbard Museum åpnet den 400 år gamle hvalfangerkista som ble gravd ut i Smeerenburg tidligere i sommer.

Det var i forkant av kisteåpningen knyttet stor spenning til hvorvidt klær og levninger var bevart eller ikke.

– Vi har ikke funnet noen bevarte tekstiler eller gjenstander, så det kan jo tyde på at den her type graver holder på å råtne opp rett og slett, sier Loktu.

Åpner 400 år gammel hvalfangerkiste

– Klimaendringer forringer kulturminner

Arkeologene hadde håpet at innholdet i kista ville avsløre viktige deler av Svalbards fangsthistorie.

– Vi har jo eksempler fra tidligere år, hvor vi har funnet veldig godt bevarte klær, men de siste årene har det vist seg at den tida kanskje er over.

Og bekymringene om at klimaendringene kan ha hatt ei innvirkning på de gode bevaringsforholdene var nettopp en av årsakene til at utgravingen i sommer ble iverksatt.

– Det varmere klimaet akselerer nedbrytinga av gravene. Så det var viktig for oss å åpne grava for å få mer kunnskap om bevaringsforholdene til hvalfangstgravene.

Loktu frykter nå at klimaendringene kan forringe også andre deler av Svalbards historie.

– Det er det ingen tvil om at dersom det blir varmere vil det påvirke kulturminnene. Vi skal jo ikke krisemaksimere heller, men det betyr at vi kanskje må prioritere litt annerledes enn det vi har gjort før, sier hun.

hvalfangergrav

Arkeologene vil nå foreta videre analyser for å finne ut mer om skjelettet.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

Spennende historie

Loktu tror imidlertid det kan være en spennende historie knyttet til skjelettet.

– Skjelettet er veldig spesielt for det ser ut til at kraniet og andre deler av skjelettet kan ha vært utsatt for et traume. Så vi spekulerer i om han kan ha omkommet i en ulykke.

Arkeologene vil nå fortsette utgravinga for å få avdekket hele skjelettet, og deretter foreta videre analyser.

Vi ønsker å finne ut av hvem personen var, hvor han kom fra, hva han har dødd av og hvordan han har hatt det helsemessig. Så det er masse spennende vi skal jobbe med framover.

Loktu håper at analysene skal være klare til våren.

– Da håper vi å kunne fortelle en litt bedre historie om denne hvalfangeren.