Åpner avdeling for pasienter i livets siste fase

De har vært vant til å ha fokus på å få pasientene friske. Nå skal ansatte ved Helsehuset i Tromsø sørge for en best mulig slutt på livet for dødssyke.

eldreomsorg

Onsdag åpner en lindrende avdeling på Helsehuset i Tromsø.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Onsdag åpner Helsehuset i Tromsø en egen lindrende avdeling.

Her er det rom for ni pasienter og deres familier. Ni familier som alle har fått beskjed om at det ikke er noen kur for sykdommen til deres mamma, pappa, bror eller datter. Her skal den syke få best mulig omsorg, pleie og smertelindring.

Kort forventet levetid

– Det er palliasjon vi har fokus på. Det at vi både fysisk, psykisk og sosialt og åndelig kan hjelpe dem i den siste fasen av deres liv, forteller Randi Børresen, avdelingsleder ved Lindrende avdeling.

Palliasjon er aktiv behandling og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom, og med kort forventet levetid. Målet er god livskvalitet for både pasient og pårørende. Ikke livsforlengende behandling, og heller ikke fremskynde døden. Bare sørge for at det siste blir best mulig.

Lindrende avdeling ved Helsehuset i Tromsø

På avdelinga skal alle behov den siste levetida dekkes. Randi Børresen (t.v.) er avdelingsleder ved Lindrende avdeling, Helsehuset i Tromsø. Erle Sommerli er lege ved avdelinga.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Eneste i nord

I Bodø kommune har de en lindrende enhet som er kompetansesenter for Nordland med fem sengeplasser. De har jobbet med palliasjon siden 2015. Også ved UNN Harstad, på medisinsk avdeling, har de en palliativ enhet, som siden 2008 har gitt pleie og omsorg til denne pasientgruppen. I tillegg har Slottet sykehjem i Harstad en egen enhet.

– En helt egen lindrende avdeling er vi nok de eneste i Nord-Norge som har, mener Erle Sommerli, som er lege ved avdelinga til Helsehuset i Tromsø.

Mens UNN i Tromsø har et palliativt team, har tilbudet om lindrende behandling i Tromsø så langt vært spredte sengeposter ved blant annet sykehjemmene, ifølge de ansatte ved Helsehuset.

– Jeg tror det er veldig viktig at vi greier å samle kompetanse her i Tromsø. Til nå har kompetansen vært veldig spredt utover, sier Sommerli.

Også for pasientene og de pårørende tror både hun og Børresen at dette blir et viktig tilbud.

– Å være i en sånn situasjon over kort eller lang tid er helt klart krevende, sier Randi Børresen.

En overgang for de ansatte

Mens de ansatte har vært vant til å ha fokus på å få pasientene friske, er det nå nye mål som skal nås.

– Å gå over til å behandle pasienter som vi vet ikke kommer til å bli frisk, der det kun er symptomlindring og fokus på å ha det best mulig på slutten av livet, det er helt klart en overgang. Men det er veldig givende pasientgruppe å jobbe med også, for det er også små ting som skal til for at det blir mye bedre for dem, sier Erle Sommerli.

– I tillegg til smertelindring er det ofte et å ta grep rundt pårørende, få til god kommunikasjon med dem, som gjør at hele den siste fasen blir mye roligere og kanskje tryggere og for mange.