– Svalbards unike natur og lys vil inspirere kunstnere

Svalbard skal få en kunstnerbolig med atelier der kunstnere fra hele verden kan få tilhold.

Etablerer kunstnerbolig på Svalbard

Søndag lanserte kulturminister Linda Hofstad Helleland stiftelsen 'kunst på Svalbard' i en seanse på Svalbard. F.v.: Katya García-Antón i Office of Contemporary Art, Magne Furuholmen, styremedlem i Queen Sonja Print Award, Linda Hofstad Helleland og Jérémie McGowan, direktør for Nordnorsk Kunstmuseum.

Foto: Herman Dreyer

Søndag formiddag lanserte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) stiftelsen «Kunst på Svalbard» i en seanse på Svalbard. Stiftelsen skal etablere en permanent kunstnerbolig på øygruppa, som kunstnere kan bo i for kortere og lengre perioder.

– Regjeringa håper at kunstnere fra hele verden vil komme til Svalbard for å bli inspirert til å produsere kunst. Det vil skape aktivitet her og sette Svalbard og Norge på det internasjonale kunstkartet, sier Helleland til NRK.

Hun er klar på at dette er en del av regjeringas satsing på fremtidens Svalbard.

– Kunstnerresidensen er en direkte oppfølging av Svalbardmeldingen som ble lagt fram i mai. Jeg tror absolutt kunst og kultur er en av næringene Svalbard-samfunnet kan livnære seg av i fremtiden, Dette er bare begynnelsen på kunstsatsingen på Svalbard, sier Helleland.

Departementet skal årlig bevilge 1,5- 2 millioner kroner til prosjektet. Pengene skal bidra til å dekke administrasjonsutgifter. Regjeringa har dannet stiftelsen sammen med flere private aktører, blant andre Queen Sonja Print Award, OCA (Office of Contemporary Art) og Nordnorsk Kunstmuseum.

– Viktig med fast botilbud

Jérémie McGowan, direktør for Nordnorsk Kunstmuseum, mener det er viktig å sikre at kunstnere på Svalbard får et fast botilbud.

– Da får de mulighet til å sette seg dypt inn i lokalsamfunnet. Forhåpentligvis vil boligen også bli en møteplass i lokalsamfunnet. Vi ser på stiftelsen som en naturlig fortsettelse av virksomheten vi allerede har på Svalbard, blant annet Kunsthall Svalbard, sier han.

McGowan tror ikke det vil bli vanskelig lokke kunstnere fra ulike verdenshjørner til kunstnerboligen – selv om den ligger helt nord i verden.

– Min erfaring er at det er en stor interesse internasjonalt for Svalbard og nordområdene, sier han, som selv er fra USA.

Katya García-Antón, direktør i OCA, sier det er en stor ære for dem å være samarbeidspartner i prosjektet.

– Det passer helt naturlig inn i toårsprogrammet vårt «Thinking at the Edge of the World. Perpectives from the North» der vi jobber aktivt med internasjonale kunstnere, kuratorer og andre for å arrangere turer, forelesninger, utstillinger og kunstnerresidenser.

Svalbard varmere enn normalt

Jérémie McGowan, direktør for Nordnorsk Kunstmuseum, tror det blir enkelt å få kunstnere fra alle verdenshjørner opp til Svalbard – på tross av at det er mye kulde og mørke her.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tror stedet vil inspirere

Helleland mener Svalbard har noe ingen andre steder i verden har.

– En helt unik natur og et helt unikt lys. Det tror jeg vil inspirere mange. Det å få huse anerkjente kunstnere fra hele verden vil gi en fantastisk markedsføring av Svalbard og Norge, sier hun.

Sysselmannen på Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Svalbard Museum er også støttespillere for prosjektet, og departementet arbeider videre med å få flere private bidragsytere.

Kunstnerresidensen vil trolig bli etablert i Longyearbyen i starten av 2017.