Åpner kontor for voldsofre

Et nytt kontor for voldsofre skal åpnes i Tromsø. Regjeringen har satt av midler til tolv offeromsorgskontorer rundt i landet. Det nye kontoret i Tromsø skal gi voldsofre hjelp til å takle fysiske og psykiske plager, og anstrengelsene en straffesak innebærer. Formålet er å hjelpe ofre for kriminalitet med å takle hverdagen.