NRK Meny

Åpner for barnehageopptak hele året

I Dyrøy har kommunestyret bedt rådmannen utrede helårsopptak til barnehagene. Til nå har ikke barn født etter 1. september hatt rett til barnehageplass året etter. Ordfører Marit Alvig Espenes sier de ønsker å legge bedre til rette for barnefamilier. – Det blir også viktig for flyktningfamilier som kommer til Dyrøy i 2016, tror hun.