Åpen for trafikk

Fylkesvei 2 Aun, på strekningen Høgda–Ytre Aun er igjen åpen for trafikk. Veien var tidligere stengt på grunn av trafikkuhell.