NRK Meny
Normal

Åpen for mer oppdrett i Altafjorden

Alta-ordfører Laila Davidsen holder døra åpen for å øke oppdretten i Altafjorden igjen etter flere år med nei til mer oppdrettslaks.

Oversiktsbilde Alta, sett fra Saga

Altaordfører Laila Davidsen mener det er på tide å diskutere om man bør åpne for mer oppdrett i Altafjorden.

Foto: Marte Lindi

Laila Davidsen

Ordfører i Alta, Laila Davidsen.

Foto: Robin Mortensen

For fire år siden hadde kommunestyret i Alta fått nok av rømt oppdrettslaks i Altafjorden. Av frykt for villaksen i Altaelva sa et enstemmig kommunestyre nei til mer oppdrettslaks.

Nå åpner ordfører Laila Davidsen døra for å øke oppdretten igjen.

– Teknologien har gått raskt de siste årene, og oppdrettsnæringen har tatt bekymringene våre på alvor. Det er blitt satt ned en beredskapsgruppe som skal finne ut hvordan man kan sikre at lakserømminger får minst mulig konsekvenser, og det gjøres også grep i forhold til utfisking av rømt laks, ramser Davidsen opp.

Grieg Seafood

Ventemerden utenfor lakseslakteriet i Alta. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Vil legge til rette for næringa

Sist uke dro formannskapspolitikerne i Alta på befaring av oppdrettsanlegg i fjorden, blant annet på anlegget til Norway Royal Salmon på Årøya.

NRS ønsker ikke å kommentere økt oppdrett i Altafjorden overfor NRK, og velger heller å ta den dialogen med Alta kommune. Selv om ordføreren holder døren åpen, mener hun forsvarlig oppdrett er det aller viktigste.

– For Alta sin del, så er økt oppdrett en sak vi må ta til politisk behandling. Vi må diskutere hvordan vi kan tilrettelegge for at næringa, også hos oss, kan få muligheten til vekst. Samtidig er det viktig at vi må være trygge på at det er kontroll på både lus- og rømmingsproblematikken, sier Davidsen.

Nei fra Venstre

Trine Noodt

Venstres Trine Noodt sier nei til mer oppdrett i Altafjorden.

Foto: Robin Mortensen

Men åpningen fra ordføreren møter motstand fra Trine Noodt i Alta Venstre.

Noodt mener man ikke trenger å lete lenge for å finne gode eksempler på at situasjonen fortsatt ikke er under kontroll.

– Det å ha debatt er alltid greit. Men i forhold til temaet å åpne for mer oppdrett i Altafjorden, så er mitt og Venstres ståsted at det stiller vi oss negative til, sier Noodt.