Ap tilbake 10,6 i Storfjord

I Storfjord er 99,8 prosent av stemmene talt opp. Her får Arbeiderpartiet 25,4 prosent, en tilbakegang på 10,6 prosentpoeng. Senterpartiet går fram med 11,9 og får 18,0 prosent. Frp får 20,2 prosent, tilbake 2,6, Høyre får 17,9 prosent, tilbake 1,4 prosentpoeng, mens SV går fram 2,4 og ender på 7,7.