NRK Meny
Normal

– Legg OL-saken i ei skuff og sats på idretten!

Stortingsrepresentanter fra Troms Ap ber regjeringa droppe OL, og heller satse på breddeidretten. De får støtte fra politiske motstandere.

Tove Karoline Knutsen og Martin Henriksen

Tove Karoline Knutsen og Martin Henriksen fra Troms Arbeiderparti sier mange av partikollegaene støtter forslaget om å prioritere breddeidretten, og droppe OL.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Utspillet kommer fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Martin Henriksen og Tove Karoline Knutsen. De er begge klare motstandere mot et OL i Oslo i 2022, og kommer nå med et forslag de mener skal gi mer aktivitet enn et norsk OL.

Mange slitne anlegg

NRK møter dem ved den slitne Tromsøhallen, som skal dekke behovene til flere tusen barn og unge.

– Vi har mange slike slitne idrettsanlegg i hele Norge, og vi har ikke minst behov for nye anlegg for alle de barn og unge som driver med aktiviteter hver dag. Da er det mye bedre å bruke pengene målrettet på et idretts- og anleggsløft i hele landet, fremfor å gå veien om et fordyrende OL som er styrt av IOC. Det sier Martin Henriksen (Ap).

Konkret foreslår de et «tiårsløft» for anlegg og breddeidretten i Norge, hvor det bevilges en halv milliard kroner årlig, i tillegg til pengene som brukes i dag.

Fra neste år vil etterslepet på idrettsanlegg være på rundt 2,5 milliarder kroner. Med etterslep menes differansen mellom det som er tildelt, og behovet som idretten har.

En liten del dette vil dekkes inn gjennom nye anlegg som blir bygget dersom Norge får OL, men bare i en begrenset del av landet.

– Bedre også for Oslo

–500 millioner kroner årlig er ikke så mye hvis det skal brukes i hele landet?

– Hvis vi bruker en halv milliard kroner årlig i ti år, i tillegg til pengene som brukes i dag, vil vi ta igjen etterslepet norske anlegg i løpet av fem år. Deretter er det rom nye satsinger og ny aktivitet for breddeidretten. Dette er det stort behov for i hele landet, ikke minst i Oslo, sier Henriksen.

Han mener er slikt målrettet idrettsløft hvor pengene brukes på barn og unge og idrett vil møte de behovene i mye større grad enn et OL.

– Hvorfor ga ikke Arbeiderpartiet mer penger til idretten da dere satt i regjering?

– Men vi har jo gjort det. Vi har endret tippenøkkelen, som gjør at idretten får en større andel av spillemidlene, 64 prosent fra 2015. Men dette er ikke nok, fordi behovet er så stort. Etterslepet vil øke, viser alle beregninger, derfor må vi gjøre mer. Det sier Tove Karoline Knutsen.

Hun ser for seg gode konkrete anleggspakker for de store byene.

– Bra for folkehelsa

– Vi håper dette er en så god ide at det gir gjenklang både i idretten, i Arbeiderpartiet, og i andre partier. Vi vet det snakkes om at det er stor mangel på breddeanlegg rundt om i landet. Ei skikkelig satsing på anlegg for breddeidrett og for hele befolkninga tror vi mange vil slutte seg til.

– Det vil være viktig både for idretten og for folkehelsa. Hvis vi sammenlikner oss med andre lang, ligger Norge langt ned på statistikken, sier Knutsen.

Statistikk viser at Norge er blant de desidert dårligste nasjonene hva angår fysisk aktivitet i befolkningen. Målt i tidsbruk ligger vi på tiendeplass av tolv nasjoner. Bare Belgia og Storbritannia er dårligere.

Flere sentrale Arbeiderparti-politikere stiller seg bak utspillet.

Støtte fra Høyre-hold

Kent Gudmundsen

Kent Gudmundsen er en av Høyres stortingsrepresentanter som er mot OL i Oslo i 2022.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Også i Høyre er politikerne splittet i OL-spørsmålet. En av motstanderne mot et norsk OL er stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms. Han er enig i at det er bedre å bruke penger på breddeidrett enn på et OL.

– OL koster veldig mye penger. Det er ingen tvil om at vi vil ha mye større nytte av de ressursene til å bygge breddeidretten. Men også bygge resten av landet. Vi snakker tross alt om flere milliarder kroner. For meg er det viktigere at vi leverer på valgløftene, sier han.

– Vi ser over det ganske land at vi har lange ventelister for å få leid haller, og få ungdommen inn i idrettsarenaene. Da er det klart at skal man satse på idrett vil et løft være å satse på breddeidretten og på ungdommen.

– Tror du et OL vil gå på bekostning av idretten for øvrig?

– Vi er mange som frykter det. Det er jo ikke sånn at vi har en utømmelig pott med penger. Politikk handler om å prioritere, og da syns jeg det er feil å prioritere OL nå. Jeg syns det er mye bedre at vi bruker ressursene på å innfri valgløftene. Satse på skole, løfte breddeidretten, bygge veger å sånne ting, sier Kent Gudmundsen.