Antall dommeravhør øker fortsatt

Antall dommeravhør ved Statens barnehus i Tromsø fortsetter å øke, og har siden 2009 økt med 250 prosent. Bare fra 2014 til 2015 var økningen på 25 prosent, fra 382 til 472, skriver iTromsø. Leder Ståle Luther sier at de ett år etter at de flyttet inn i den nye politistasjonen, har behov for større lokaler.