Ansetter Senja-rådmann 23. juni

Dersom Stortinget torsdag vedtar at Senja skal bli én kommune, vil ansettelsen av den nye rådmannen skje 23. juni. Det sier ordfører i Tranøy, Jan Fredrik Jensen. Et utvalg som blant anna består av de fire ordførerne på Senja, vil komme med sin innstilling etter en intervjurunde den 16. juni. Rådmannen i Målselv, Hogne Eidissen, er én av søkerne på stillingen.