Ansatte i Tromsø kommune frykter arbeidspresset

Flere av fagforeningene i Tromsø kommune er bekymret for økt arbeidspress for de ansatte på grunn av store endringer som skal gjennomføres.

Tromsø rådhus

Tillitsvalgte er bekymret for de ansatte i Tromsø kommune.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Dette går fram av et felles brev fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen til Arbeidsmiljøutvalget i Tromsø kommune.

Fagforeningene skriver at i løpet av relativt kort tid skal Tromsø kommune gjennom store endringer, endinger som vil påvirke de ansatte i stor grad.

– Vi skal tilbake til en formannskapsmodell i kommunen, etter fire år med parlamentarisme. Vi er inne i aktive forhandlinger om sammenslåing med kommuner vi grenser til. Samtidig skal det foregå et stort omstilling/omstruktureringsprosjekt. Tiden framover vil bli krevende, mener fagforeningene.

Jens Ingvald Olsen

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen fra Rødt er leder av Arbeidsmiljøutvalget i kommunen.

Foto: Arild Moe

Alle store organisatoriske endringer tar tid, dersom man har som intensjon å følge gjeldende lov og avtaleverk knyttet til medvirkning, minner fagforeningene om.

Det store omstillingsprosjektet som skal gjennomføres internt i kommunen legger byrådet til Ap, Rødt og SV stor vekt på. De ønsker å få gjennomført et arbeid som kan gi store innsparinger for kommunen. Og det bør skje raskt.

Mange prosjekter

– Samtidig som man nå skal igangsette store omstillingsprosjekt, foregår det til enhver tid en eller annen form for prosess knyttet til organisatoriske endringer et eller annet sted i kommunen.

Det gjelder utredning av sammenslåing av tekniske tjenester, utredning av ny barne- og familieenhet, omorganisering i rus og psykiatri og samlokalisering av flyktningtjenesten, voksenopplæringa, tildelingskontoret og boligkontoret for å nevne noen.

Innforstått med endringer

De hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet er klar over og innforstått med at en norsk kommune på Tromsøs størrelse er og må være en dynamisk og endringsvillig organisasjon.

– Men vi er bekymret for det store trykket på organisasjonen som vi vil se i tiden framover, og bekymret for hvorvidt organisasjonen er dimensjonert og rustet for å ta tak i og gjennomføre disse endringsprosessene.

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen fra Rødt er leder av Arbeidsmiljøutvalget. I sin innstilling skriver han at Arbeidsmiljøutvalget tar fagforeningenes notat til orientering, og ber administrasjonen følge opp henvendelsen i form av konkrete saker til Arbedsmiljøutvalget.