Ansatte føler seg truet – kommunen går til politiet

Tromsø kommune har anmeldt to personer for det den mener er trusler på sosiale medier mot ansatte i barnevernstjenesten. – Det er ansatte som er redde for å gå i Storgata, sier kommunikasjonssjefen.

Kommunen anmelder

Tromsø kommune har anmeldt to personer for trusler mot barnevernsansatte. Truslene skal være fremsatt på Facebook.

Foto: Screenshot

På en offentlig side på Facebook skrives det kommentarer som oppleves som truende. Enkeltpersoner i barnevernet utleveres med navn og bilde, og beskrives som «ond, djevelsk og løgner».

Pål Jakobsen er kommunikasjonssjef i Tromsø kommune.

– Dette kan vi ikke godta. Det er alvorlig når folk opplever dette som en trussel mot seg sjøl og jobben de er satt til å gjøre. Så blir det opp til politiet å vurdere anmeldelsen vi har levert.

Anmelder trusler

Kommunikasjonssjef Pål Jakobsen sier Tromsø kommune ikke kan godta at ansatte henges ut på sosiale medier.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Frykt

Det er første gang Tromsø kommune går til det skritt å anmelde noen på bakgrunn av ytringer på sosiale medier.

– På den aktuelle sida er det også kommentarer fra andre personer, som er egna til å spre frykt. For eksempel oppfordrer man til å oppsøke personene på telefon eller om de ser dem på gata, forteller Jakobsen.

Belastning

Ifølge Jakobsen opplever de barnevernsansatte situasjonen som krevende.

– Dette er en facebookside med godt over tusen følgere der hvem som helst kan koble seg på. Jeg tror de fleste vil forstå at når man henges ut med bilde, navn og sterke kommentarer, så er det belastende. Det er ansatte som er redde for å gå i Storgata.

Jakobsen poengterer at Tromsø kommune ikke har noe imot den aktuelle facebooksiden som sådan. Han tror også at sosiale medier kan bidra til å rette fokus mot det arbeidet som gjøres i barnevernet.

Men enkelte av kommentarene på den aktuelle siden er også rapportert inn til Facebook, forteller han.

– Vi har ikke fått noen respons derfra ennå, men vi forventer at Facebook håndterer dette på en skikkelig måte.

– Ikke bekymret

NRK Troms har vært i kontakt med den ene av de to personene kommunen har anmeldt. Vedkommende er administrator på den offentlige facebooksiden.

– Via media har jeg fått vite at jeg er anmeldt, men jeg er ikke bekymret. Jeg har ikke fremsatt noen trusler, og det jeg har påstått, har jeg også dokumentasjon på. Jeg valgte å navngi personene fordi jeg mener de må stå til ansvar for det de har gjort som ansatte, og ikke privatpersoner.

Cecilie Staude

Høyskolelektor Cecilie Staude sier Facebook bidrar til at flere synspunkter kommer fram.

Foto: Privat

– Gir muligheter

Cecilie Staude er høyskolelektor og ekspert på sosiale medier.

– Sosiale medier gir oss muligheter til å ytre oss, og flere kommer på banen med sine synspunkter. Da vil vi tidvis oppleve at folk kanskje går ut over det som er akseptabel oppførsel, nettopp fordi vi har ytringsfrihet, og på sosiale medier er det ikke de samme lover og regler som vi er vant til fra andre typer medier.

Politiet skal nå vurdere hvorvidt ytringene på nettsida er ulovlige.