Ansatt ved sykehjem testet positivt på MRSA

En av de ansatte ved Sør-Tromsøya sykehjem har testet positivt på MRSA-bakterien.

Sør-Tromsøya sykehjem

En ansatt ved Sør-Tromsøya sykehjem har testet positivt på MRSA.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Onsdag ble ledelsen ved Sør-Tromsøya sykehjem kjent med at en av de ansatte ved sykehjemmet hadde testet positivt på MRSA-bakterien. Det er ikke kjent når denne prøven ble tatt.

Ledelsen har tatt kontakt med smittevernsenteret på Universitetssykehuset Nord-Norge og kommuneoverlegen. De har blitt enige om å teste beboere og ansatte for bakterien.

– I første omgang har vi i samråd med smittevernsykepleier valgt å avgrense screeningen på en hensiktsmessig måte. Vi screener ansatte som har jobbet på bogruppene de siste 4 ukene, sier enhetsleder Eva Olsen.

Tester beboere og ansatte

Torsdag ble de ansatte ved sykehjemmet informert om situasjonen. En sykepleier ved sykehjemmet ble også fristilt for å ta prøver fredag og mandag. Fredag ettermiddag hadde alle beboere på de to aktuelle bogruppene blitt testet. En stor del av de ansatte hadde da gjennomgått den samme prøvetakingen, og resten vil bli undersøkt på mandag.

– Vi er godt i gang med å informere pårørende, som informeres om at en ansatt har testet positivt og at vi derfor screener beboere og ansatte. Dersom prøvesvarene er positive må vi iverksette tiltak rundt beboer, og screening vil da være aktuelt for pårørende. Pårørende som har behov for ytterligere informasjon tar kontakt med den aktuelle avdelingsleder. sier Olsen.

Sykehjemmet har også kontaktet Fagrent, og bedt om at renholdere som har vært på de aktuelle bogruppene også skal testes på mandag.