Vil ha ideologi – ikke valgflesk

Anna Wisborg Blix (Rødt) vil kjempe for fornybar energi, bosetting i distriktene og mot olje og gass.

Anna Wisborg Blix (Rødt)

Anna Wisborg Blix.

Anna Wisborg Blix er partiet Rødts førstekandidat i Finnmark, er født i 1985, er folkeregistrert i Hammerfest, men bor i Oslo. Som familie oppgir hun kjæresten Vegard og hunden Masja.

Den politiske karrieren hennes så langt er gjennom Rød Ungdoms sentralstyre fra 2004 til 2006, kommunestyret i Hammerfest fra 2003 til 2007 (permisjon fra 2004), samt Rødts landsstyre fra 2008 til dags dato.

Spørsmål og svar

Vi har via e-post stilt kandidatene til stortingsvalget spørsmål om hvilke saker som er viktigst for dem å kjempe for.

Hva er den viktigste utfordringen for Finnmark akkurat nå?

– Å gjøre det lettere for ungdommer å gå inn i fiskerinæringa og skape alternative arbeidsplasser uten å åpne opp for mer olje- og gassutvinning.

Hva har vært avgjørende for partivalget ditt?

- Solidaritet med samfunnets og verdens svakeste, og en reell politikk basert på politisk ideologi, ikke valgflesk.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Jeg vil kjempe mot olje og gassutvinning på norsk sokkel, for energiutvinning fra vind-, sol- og bølgekraft og for fortsatt bosetting i distriktene.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Jeg samarbeider gjerne på politiske saker, men har et program fra mitt parti som jeg ikke vil kompromisse på. Å samarbeide med folkeaksjoner for sykehus og fødestuer eller vern av Lofoten er ofte veldig fruktbart, på samme måte som å samarbeide med breie folkefronter som for eksempel Nei til EU

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Jeg vil ikke si nå hvilke partier jeg helst vil samarbeide med, for jeg vil heller samarbeide på enkeltsaker og se hva hvert enkelt parti mener i hver enkelt sak. Men jeg kan jo røpe så mye som at det oftest er SV vi i Rødt har noe til felles med.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Aller minst vil jeg samarbeide med Fremskrittspartiet, som er et populistisk parti som står for diametralt motsatte verdier enn meg.