NRK Meny
Normal

Anmelder jakt av jerv

Dyrevernorganisasjonen NOAH politianmelder miljøverndepartementet og direktoratet for naturforvaltning for jakten på jerv.

Jerv

Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet blir nå anmeldt av en dyrevernsorganisasjon.

Foto: Geir Heggmo / Statens Naturoppsyn

I flere år har denne jakten foregått delvis med bruk av helikopter, noe organisasjonen og leder Siri Martinsen hevder er lovstridig.

– Dette er faktisk en ulovlig jaktform ifølge viltloven på grunn av dyrevern hensyn, og det ingen mulighet til dispensasjon ifølge loven. På tross av dette har departementet åpnet for denne typen omstridt jakt, og direktoratet gir tillatelse stadig vekk, sier Siri Martinsen.

– Forfølgelse av dyr

– NOAH ønsker å prøve lovligheten av dette. Det er fordi det skal faktisk ikke forekomme av dyrevernhensyn. Likevel har det blitt ren rutine ved jakt på rovdyr, sier Martinsen.

Siri Martinsen

Leder i NOAH, Siri Martinsen ønsker å prøve lovligheten i jervejakt fra helikopter.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Bønder i Finnmark mener det er for mye jerv som påfører sau og rein store skader.

– Det er det vanlige argumentet og det er den vanlige konflikten. Det er snakk om at man bør forebygge lidelsene for beitedyr med bedre tilsyn. Ikke ved å drive en forfølgelse av dyr som naturlig hører hjemme i vår fauna, slik som rovdyrene gjør, sier lederen i dyrevernorganisasjonen.

Tøyer regler

Siri Martinsen og NOAH er heller ikke fornøyd med dagens utvikling.

– Vi reagerer også på at man blir mer liberal og tøyer reglene for dyrevernhensyn overfor rovdyrene i jakten som foregår, sier Martinsen.

– Misforstår

Nestleder i rovviltnemnda i Troms og Finnmark, Fred Persen, mener NOAH misforstår når de har anmeldt Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet for ulovlig jervejakt fra helikopter.

– Etter 15. februar bedøver man først dyrene. Så går man ned og ser om de har melk. Har hunnjerven melk leter man etter ungene. Hvis man ikke finner ungene slipper man jerven fri, sier Persen.