NRK Meny
Normal

Anket gasskraftavslag

Hammerfest Energi godtar ikke avslaget om å bygge gasskraftverk i Hammerfest.

Energiselskapet vil bygge et gasskraftverk med CO2-rensing basert på gass fra Snøhvitfeltet, men NVE avslo i sommer konsesjonssøknaden

- Vi ble overrasket. Det er ikke til å legge skjul på at vi ikke hadde ventet å få avslag, sier administrerende direktør, Jon Eirik Holst.

Anker

Hammerfest Energi vil bygge gasskraftverk med CO2-rensing like ved Melkøya. Kraftverket er på 100 megawatt og basert på teknologi fra teknologiselskapet Sargas, men Norges vassdrags- og energidirektorat sa i juni nei til konsesjon.

Det har overrasket energiselskapet, som nå har anket saken inn til Olje- og energidepartementet.

- Det er primært økonomiske vurderinger og vurderingen av teknologien som er hovedelementene i vår anke, sier Holst.

Trenger mer strøm

Snart trenger Statoil mer energi til Melkøya - like mye som et helt årsforbruk i Finnmark.

Statoil planlegger gigantutbygging for å doble produksjonen på ilandføringsanlegget, og selskapet må snart velge om strømmen skal hentes fra linjenettet eller fra et nytt gasskraftverk.

- Der vi står i dag er vi helt åpen i forhold til forskjellige typer energi for et energianlegg og forskjellige former for organisering, enten vi bygger og driver det selv, eller det kommer andre inn på eier- og driversiden, sier informasjonsleder Sverre Kojedal i Statoil.

2008

- Jeg tror ikke vi trenger å ha alle detaljer avklart, men i løpet av 2008 må vi ta stilling til om vi ønsker å trekke strøm fra nettet, eller om vi satser på et gasskraftverk med CO2-håndtering, sier han.

Årsaken til avslaget var blant annet at prisen er høy og effekten for liten, men Holst mener det er viktig å ha konsesjonen klar når Statoil skal bestemme seg for kraftkilde.

- Det er veldig viktig i forhold til vår videre arbeid.