Ankesak for lagmannsretten

I dag skal Hålogaland lagmannsrett behandle ankesaken mot en 30-årig barnahageansatt i Tromsø. Mannen ble i tingretten dømt til forvaring i sju år, med en minstetid på fem år, for seksuelle overgrep mot 15 barn. Mannens forsvarere mener dommen er for streng, og at tiltalte ikke fikk nok strafferabatt for at han tilsto alt han senere ble dømt for.