Anker til Høyesterett

Reineierne har anket dommen der de ikke fikk medhold om stans i arbeidet med Langsundforbindelsen i Karlsøy til Høyesterett. Det har vært en konflikt om trasévalg for ny vei forbi Stakkvika, og nytt fergeleie i Sætervika helt nord på Reinøya. Advokat Knut Helge Hurum sier at det vil ta noen måneder før ankeutvalget avgjør om Høyesterett skal behandle saka.