NRK Meny

Anker i hurtigbåtsaken avvist

Alle tre ankene i saken der kaptein og mannskap ble dømt for forsøk på promillekjøring av hurtigbåt er avvist i Hålogaland lagmannsrett. Lagmannsretten var enig med tingrettens vurderinger av skyldspørsmålet og i straffutmålingen, i følge konstituert sorenskriver ved Trondenes tingrett, Kristian Fredheim. De tre ble stoppet av politiet før hurtigbåten Kistefjell skulle legge fra kai i Harstad i juli 2014, de ble idømt fengselsstraff, men fikk beholde rettigheten til å føre passasjerbåt.