Anker henleggelse

Henleggelsen av anmeldelsen mot Hasvik-ordfører Eva Husby i den såkalte Riston-saken ankes. Det er Hasvik Senterparti med Geir Iversen i spissen som står for anken. Eva Husby ble anmeldt for mulig korrupsjon da Giske Havfiske AS betalte 17,5 millioner kroner for å slippe leveringsforpliktelser til kommunen. Geir Iversen mener politiet har gjort en alt for dårlig jobb med å vurdere materialet de har gitt til politiet.