Anker dommen om krav

Troms Kraft anker dommen fra tingretten i Stockholm der dem ikke fikk medhold i kravet mot revisjonsselskapet Grant Thornton om ei erstatning på 1,7 milliarder kroner. Grant Thornton var revisor i Troms Krafts svenske datterselskap Kraft og Kultur. Ifølge dommen må Troms Kraft betale revisjonsselskapet en erstatning på 19 millioner. Kraftselskapet mener dommen er feil, og skal levere en lengre begrunnelse for sitt syn.

Troms Kraft
Foto: GUNNAR GRINDSTEIN / NRK