NRK Meny

Anker avslag på nytt asylmottak

Fungerende ordfører i Alta, Ronny Berg synes Hero Norge skal respektere avslaget fra kommunestyret om å starte et sentralisert asylmottak i Alta. Kommunen har i dag boliger i vanlige nabolag til asylanter for å bedre integreringa i lokalsamfunnet, og ønsker ikke å samle 90 asylsøkere på gamle Nordlys hotell i bydelen Bossekopp. Hero Norge som driver asylmottak over hele landet, mener styret ikke vektla faglig kompetanse i sin avgjørelse, og ønsker saken anket opp til Fylkesmannen.