Redd for å kastes ut med syke barn - Gikk i skjul og selger eiendelene

I frykt for å sendt tilbake til Afrika med to syke barn, har familien Mbunga på fem forlatt asylmottaket i Kvæfjord og gått i skjul.

angolanske famlie

Arto (3) Viktor (7) og Blessing (8) lever i skjul for å ikke bli kastet ut. Familien selger eiendelene sine for å overleve.,

Foto: privat / nrk

chrsitine elvenes

Christine Elvenes i støttegruppa, sier familien er glad for den hjelpen de får.

Foto: martin mortensen / nrk

– Familien er i en fortvilt situasjon. De er blitt fratatt boligen sin fordi de ikke lenger har rett på opphold i Norge, og de har mistet all økonomisk støtte. I bunn og grunn har de ingenting å leve for, og ingen steder de kan være, sier Christine Elvenes i støttegruppa for familien.

Hun forteller at heller ikke hun vet hvor familien, som består av mor, far og tre barn i alderen tre til åtte år, oppholder seg nå. Men støttegruppa bistår nå familien med å selge unna eiendelene deres.

– Dette gjør vi så de skal få litt penger så de har noe å leve av, sier Elvenes.

Frykter for syke barn

13. oktober var det meningen at familien Mbunga skulle sendes ut, kun to uker etter at en nigeriansk familie ble tvangsutsendt fra det samme asylmottaket. Men siden yngstesønnen på tre år lå på sykehus for å få behandling for anemi.

For foreldrene er det helt uaktuelt at han, og et av de andre barna som også er sykt, sendes tilbake til Angola.

– Spesielt den yngste sønnen er veldig syk i perioder. Han har anemi av en så alvorlig art at han i perioder ikke kan få behandling ved UNN i Harstad, men må få behandling i Tromsø. Og så skal Norge stå inne for at han skal sendes tilbake til et afrikansk helsesystem hvor det koster penger å få behandling, og selv om du har penger er det ikke sikkert de verken har den nødvendige kompetansen eller medikamentene, sier Elvenes.

Tatt ut av skolen

Familien Mbunga gikk i skjul 14. oktober, og har vært det siden. Så langt forteller Elvenes at familien har de medisinene de trenger for å gi barna behandling i det daglige.

– Men de frykter jo at spesielt yngstemann skal bli dårlig. Dersom de må ta kontakt med legevakt eller sykehus er de redde for å avsløre hvor de er. Det er en dramatisk situasjon, og for oss med unger på samme alder er det utenkelig å skulle leve under slike forhold, sier Elvenes.

De to eldste barna er i skolepliktig alder men har ikke vær på skolen siden familien gikk i skjul. Elvenes mener likevel det kan være godt for barna å slippe unna det kaoset familien har opplevd den siste tiden.

– Foreldrene gjør det de kan for å ivareta barna, men de er jo blitt revet bort fra nettverket sitt, fra klassen, fra alt. Det er klart de er preget av det, og det samme er medelever og venner, sier Elvenes.

Ber om hjelp fra myndighetene

Støttegruppa har vært i kontakt med både NOAS og UNE, og håper at noen med myndighet til det, kan se på familiens utkastelsesvedtak igjen.

– Vi stiller spørsmål ved at innvandringspolitiske hensyn skal veie tyngre enn liv og helse, det gjør de i dette tilfellet. Det er ikke snakk om trivsel eller hvor lenge man har vært her. Det er snakk om liv og helse for spesielt de to syke barna.

Politiet vil ikke si hva de foretar seg i forhold til familien.