NRK Meny

Anbefaler E8

Administrasjonen i Tromsø kommune anbefaler forslaget til reguleringsplan for E8 gjennom Ramfjord som Statens vegvesen har laget. Forslaget om østre trase skal nå ut på høring. Ny E8 fra Sørbotn til Laukslett er på 14 kilometer, og få en fartsgrense på 90 kilometer i timen. Ny veg vil blant annet gi betydelig økt trygghet for myke trafikanter.