NRK Meny

Anbefaler å ta imot flyktninger

For første gang kan Lenvik kommune ende opp med å ta imot enslige mindreårige flyktninger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har anmodet en bosetting av 30 mindreårige flyktninger i Lenvik til neste år. Men rådmannen i kommunen anbefaler at de tar imot 15. Lenvik har aldri tidligere bosatt denne gruppen flyktninger, men rådmannen mener kommunen har den kompetansen som er nødvendig.