Ambulansetjenesten granskes

Ambulansepersonell i hele Nord-Norge klager over ulovlig bruk av overtid og brudd på hviletidsbestemmelsene når de er på vakt. De tillitsvalgte mener HMS-tjenesten i helseforetakene ikke fungerer, siden gjentatte klager ikke fører til endringer i arbeidssituasjonen. Arbeidstilsynet skal nå granske forholdene ved ambulansebasene i Ofoten og Sør-Troms, forteller seniorrådgiver Jon Helge Vaeng.