Alvorlig konflikt med skoleledelsen: Ansatte føler seg mobbet

– Ikke godt nok, sier fylkesutdanningssjefen i Troms.

Konflikt

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård.

Foto: Tove Jensen / NRK

Mange tiltak er satt i gang for å forbedre arbeidsmiljøet ved Ishavsbyen videregående skole i Tromsø, etter ansatte ved skolen har varslet både verneombud, fagforeninger og fylkesutdanningssjefen det siste året.

NRK har vært i kontakt med flere av de ansatte, som alle forteller om konflikter med ledelsen. Utfordringene som tas opp gjelder både de ansatte, og elevene.

Til tross for varslene blir situasjonen stadig vanskeligere, ifølge de ansatte.

De forteller at de føler seg mobbet og trakassert, og flere skal ha blitt sykmeldte som følge av konfliktene. Det er også mobbesaker blant elevene som de mener ikke blir tatt tak i.

Redselen for eventuelle konsekvenser av å stå frem, gjør at de ansatte ønsker å være anonyme.

– Ikke godt nok

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård, bekrefter henvendelsene fra de ansatte.

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Troms

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård.

Foto: Tove Jensen / NRK

Han kan ikke gå inn på detaljene, men sier at de tar dette på alvor. Han er opptatt av at arbeidsgiver tar det ansvaret den har i disse sakene.

– For oss er det viktig å bidra til at våre medlemmer får den bistanden de trenger, når de ønsker det, sier Nordgård til NRK.

For ett år siden ble både Arbeidstilsynet og fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli, involvert i saken.

Ifølge Slettli var det gjennom vernetjenesten de fikk flere anonyme varsler om utfordringer ved arbeidsmiljøet. Han sier de ba skoleledelsen om å redegjøre for dette skriftlig, og fikk utfyllende svar på alle påstandene.

– Vi anså dette for å være tilfredsstillende, men det har vist seg at det ikke var godt nok, sier Slettli.

Vil ha nytt møte

Slettli var ikke kjent med omfanget rundt det de ansatte har fortalt til NRK, og sier det er ekstra krevende når varslene er anonyme.

– Jeg kjente ikke til det som nå har kommet frem, så jeg vil umiddelbart ta kontakt med skoleledelsen, og be om et møte for å se på saken på nytt.

For å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø sørger fylkesutdanningssjefen for at de har jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser på alle skolene. Ifølge undersøkelsen er det ingenting som viser at skolen som helhet har utfordringer, men at dette gjelder en av avdelingene.

– Dette er saker vi tar på alvor, legger han til.

Rektor ved Ishavsbyen videregående skole, Asbjørn Rikardsen, ønsker ikke å stille til intervju. Men i likhet med Slettli poengterer han til NRK at skolen tar alle varsler som går på arbeidsmiljø alvorlig.