Alternativt budsjett for Tromsø

Opposisjonspartiene Venstre, KrF og Senterpartiet la i dag frem nytt alternativt budsjett for Tromsø. De mener kommunen kan spare 10 millioner kroner årlig ved å stille strengere krav til Hjemmetjenesten. Sammenlignet med andre kommuner bruker Hjemmetjenesten i Tromsø for lang tid på møter og rapportskriving, mener Helga Marie Bjerke i Kristelig Folkeparti.