Alternativt i ti år

NAFKAM i Tromsø - det nasjonale senteret for komplementær og alternativ medisin er ti år.

Senteret forsker på alternativ medisin, samt effekten av alternativ behandling.