NRK Meny
Normal

Alt heller nå mot ny bru til Kvaløya

Arbeiderpartiet i Tromsø har bestemt seg: De ønsker en ny bru mellom Kvaløya og Tromsøya, og får etter all sannsynlighet støtte i kommunestyret.

Vind på brua

I dag er det kun Sandnessundbrua som kobler Tromsøya og Kvaløya sammen.

Foto: Petter Strøm / NTK

– Vi mener dette er den beste løsningen totalt sett. Det er også den løsningen fagmyndighetene anbefaler, sier Jarle Heitmann i Tromsø Arbeiderparti.

Torsdag kveld skulle partiet diskutere hvilken alternativ til ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya de ønsker å gå for.

Alle de politiske partiene i kommunen er enige om at det er behov for en ny forbindelse, i tillegg til dagens eksisterende bru.

I august i fjor kom Statens vegvesen med sin anbefaling: De mener ei bru fra Langnes på Tromsøya til Selnes, sør på Kvaløysletta, vil være den beste løsningen. De får også støtte fra fylkesrådet og byutviklingsavdelingen i kommunen.

Det daværende byrådet i kommunen gikk imot forslaget, og ville heller gå for en forbindelse fra Håkøya til Sør-Tromsøya.

Lytter til veivesenet

– Vi må forholde oss til at vi kommer til å få økt fortetning i byen, at reisetiden mellom Tromsøya og Kvaløya skal bli kortere, og vi skal sikre en muligheter for bedre kollektivtrafikk, og muligheter for gang og sykkel, sa byrådsleder Kristin Røymo før Torsdagens møte.

Arbeiderpartiet valgte enstemmig å gå for følgende alternativer for Kvaløyforbindelsen og ny Tverrforbindelse over Tromsøya:

  • Bru fra Langnes til Selnes.
  • Sørlig variant av ny Tverrforbindelse med tunnel der denne krysser dagens Langnestunnel og tunnelpåhugg legges i nærheten av postterminalbygget.

– Vi er enige i argumentene fra veivesenet og fylkesrådet om at dette er den beste løsningen. I tillegg er det viktig for oss å få finansieringen av forbindelsen inn i en bymiljøavtale, sier Jarle Heitmann.

Bymiljøavtalene skal bidra til at mer av persontransporten i storbyområdene skal gjøres via kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Dersom kommunen får den nye Kvaløyforbindelsen inn under en slik avtale, kan det ende med at regjeringen tar inntil halvparten av regninga.

Fredag skal saken diskuteres i byrådet, men Heitmann tror Arbeiderpartiet vil få støtte av samarbeidspartiene Rødt og SV.

– Vi har fått indikasjoner på at SV og Rødt støtter oss i denne saken, og da er vi sikret flertall i kommunestyret.

Når kan arbeidet være i gang?

– Det er fortsatt en del som gjenstår, men vi håper å være i gang innen fem år.

– Klart løftebrudd

Erlend Svardal Bøe i Høyre reagerer kraftig på Arbeiderpartiets avgjørelse.

– De gikk til valg på at de ønsket en forbindelse til Håkøya. At de nå snur i saken ser jeg som et helt klart løftebrudd, sier Bøe.

– Jeg tror heller ikke det bare er for Arbeiderpartiet å presentere disse planene for å få det inn under en bymiljøavtale. Så vidt jeg vet har ikke Samferdselsddepartementet fått vurdert alternativene ennå.