Aldri før har bussen blitt brukt så mye i Troms

Det har vært en kraftig økning i antall bussreiser i Tromsø og Harstad, men også resten av fylket holder seg stabilt.

Buss

Det meste av busstrafikken i Troms skjer i Tromsø by. Her fra Giæverbukta på Tromsøya.

Foto: Petter Strøm / NRK

Totalt i Troms var økningen i antall bussreiser på 4,6 prosent. I overkant av 12 millioner mennesker har brukt bussen, noe som er en økning på over 500.000.

– Den store økningen i antall kollektivreisende i Troms kan i hovedsak tilskrives bussreisende i Tromsø by, opplyser Troms fylkeskommune på en pressekonferanse onsdag.

73 prosent av den totale busstrafikken skjer i Tromsø.

Men også Harstad by har hatt en markant økning i 2016, til tross for utfordringer i trafikkbildet på grunn av anleggsarbeid i forbindelse med Harstadpakken.

Tilbakegang i Nord-Troms

Regionrutene mellom Narvik, Troms og Alta har hatt en liten oppgang i 2016 og til sammen reiste 282.672 passasjerer med disse linjene.

På pressekonferansen opplyste Troms fylkeskommune at busstilbudet utenfor Tromsø og Harstad hovedsakelig består av skoletransport. Den har holdt seg på et stabilt nivå i 2016.

– På bussene i Nord-Troms var det en liten tilbakegang i 2016, mens passasjertallet i distriktene Midt-Troms og Sør-Troms fikk en liten oppgang.

Rekordvekst i kollektivtrafikken

Det er ikke bare antall bussreiser som øker, men også reiser med hurtigbåt og ferge.

– Over 14 millioner mennesker har reist med buss, båt og ferge i fjor. Det er rekord, det betyr over 600.000 flere kollektivreiser i 2016 sammenlignet med 2015, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo til NRK.

For 2016 ble nok et toppår for kollektivtrafikken generelt i Troms, med en økning på 4,5 prosent fra 2015.

Den største økningen er også der i Tromsø og Harstad.

– De tingene som vi har gjennomført viser resultater. Til tross for utfordringer i både Tromsø og Harstad på fremkommelighet, har veksten vært over fem prosent i begge byene, forteller Prestbakmo.

Økningen i bussbruken i Tromsø sees i sammenheng med økt rutetilbud i byen og endringer i prisene. I Harstad ble det 1. januar 2016 innført en av landets mest rabatterte billetter, og det har vært iverksatt mindre ruteendringer.