Har aldri blitt akseptert som kvinnelig prest

Den læstadianske delen av befolkningen i bygda Talvik anerkjente ikke Anne Skoglund som prest.

Sogneprest Anne B. Skoglund
Foto: Inga Renate Isaksdatter Buljo / NRK

– Jeg visste at ikke alle var fornøyd med at jeg ble ansatt som prest da jeg tok jobben. De har nok aldri akseptert det helt heller, sier Anne Skoglund.

I 2012 ble hun tilsatt som sokneprest i Alta menighet. Før det jobbet hun i Talvik menighet i samme kommune. For tiden er hun ute i studiepermisjon, men skal tilbake i jobben når permisjonstiden er over.

– Men stedet er mer enn bare læstadianere. Jeg har flere mannlige prestekolleger. Vi har prøvd å ha en bevisst holdning til hvordan vi skal imøtekomme og respektere folks holdninger. Jeg har ikke vært nødt til å si fra meg tjenester, men vi har lagt til rette for at man skal kunne velge om mannlig eller kvinnelig prest, sier hun.

Skjervøy menighet risikerer å bli stående uten prest fordi de ikke ønsker at presten skal være en kvinne. En godt kvalifisert kvinnelig søker valgte å trekke sin søknad da hun ble klar over menighetens holdning.

Oppgjør med seg selv

Kjell Skog er nå pensjonist, men han har i en lang periode vært prest på Skjervøy. Han måtte ta et oppgjør med egne holdninger.

– Selv var jeg en konservativ teolog, men på et tidspunkt var jeg nødt til å tenke over hvem som var mine venner. Det ble en vekker for meg. Jeg innså at det var vanskeligere og vanskeligere å finne argumenter for at kvinner ikke skal kunne være prester, sier Skog.

– Den læstadianske tradisjonen har gått i en konservativ retning, og mange i den eldre garde er nok motstandere av kvinnelige prester. Jeg tror de er redd for å gjøre noe forfedrene deres ville reagert på. Den yngre garde, som kanskje har møtt kvinnelige prester ved forskjellige anledninger, har nok innsett at denne holdningen ikke holder lenger.

Tror på forandring

Skog tror på en holdningsforandring i den læstadianske tradisjonen.

– Samtidig er det viktig å vite at det er vanskelig å bryte ut av en slik tradisjon. Det sterke samholdet blant læstadianerne er ikke noe som er enkelt å bryte ut av. Jeg tror rett og slett at bispedømmerådet er nødt til å si at slike holdninger ikke er akseptable, og ta den kampen som vil komme, sier Skog.

Han tror også at det kritiske synet på kvinnelige prester er noe som deles av en mindre gruppe innenfor trossamfunnet.

Anne Skoglund er enig.

– Jeg mener man bør respektere andres syn, men det må gå begge veier. Mitt inntrykk er at grasrota ønsker mine tjenester. Mange følte at de endelig fikk kirka si tilbake da en kvinne ble ansatt, sier hun.