Aktuelle fylkesråder

Arbeidet er nå i sluttfasen med å sette sammen et nytt fylkesråd i Troms som skal ledes av Willy Ørnebakk.
Skiftet skjer om to uker. En aktuell kandidat som fylkesråd for Kristelig Folkeparti, er Heidi Lund.
Sigrid Ina Simonsen fra Harstad er aktuell som fylkesråd for Arbeiderpartiet. Både Ivar B. Prestbakmo og Roar Sollied fortsetter som fylkesråder.