NRK Meny
Normal

Aktor krever forvaring i overgrepssaken

Aktor i overgrepssaken i Tromsø konkluderer med at tiltalte bør dømmes til forvaring i 7 år, med en minstetid på 4 år og 6 måneder. Aktor mener at faren for gjentakelse er så stor at tiltalte må dømmes til forvaring.

Aktor Torstein Lindquister

Aktor i overgrepssaken i Nord-Troms tingrett, Torstein Lindquister.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Aktor Torstein Lindquister sa i sin prosedyre i Nord-Troms tingrett i dag at barn og foreldre er utsatt for et svik man nesten ikke kan forestille seg. – Man leverer sine barn i barnehagen og går på jobb, uten tanke på at noe slikt som dette kan skje, sa aktor. Det de er utsatt for er grovt og kynisk, sa han.

Den tiltalte har bygd seg opp fortrolighet, og utnyttete dette på verste måte, mener aktor. – Dette er overgrep som ligger helt i det øverste skiktet i straffeloven, mente aktor Torstein Lindquister.

Aktor avviser totalt tiltaltes forklaring om at han ikke forgrep seg på barn som ikke ønsket å være med. – Ingen av barna ønsket dette, og de er påført skade, uten at dette synes å påvirke tiltalte, slo aktor fast.

Torstein Lindquister mener det er svært skjerpende at dette har skjedd i en barnehage.

Det er få formildende omstendigheter i denne saken, sa han. Han pekte på at det ikke er snakk om urimelig lang saksbehandlingstid. – Jeg er glad for å kunne si at i denne saken har systemet virket slik det skal. Helt fra saken ble avslørt i mai i år, og til at saken nå er ferdigbehandlet i retten, har det gått bare vel et halvt år.

Slik aktor vurderer saken, mener han at det tiltalte har gjort, bør føre til fengsel i 9 år. Han mener at tiltalte bør få en strafferabatt på to år, på grunn av tilståelsene.

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt tiltalte skal idømmes tidsbegrenset fengselsstraff eller forvaring, så konkluderer aktor med at tiltalte bør dømmes til forvaring i 7 år, med en minstetid på 4 år og 6 måneder. Aktor mener at faren for gjentakelse er så stor at han må dømmes til forvaring.

Aktor mener tiltalte åpenbart er skyldig på alle punkter, også de tre punktene der tiltalte hardnakket nekter straffeskyld. Den tiltalte har hele tiden framholdt at han ikke har gjort det som står i disse tre punktene.

– Jeg har tilstått det aller meste, og dersom jeg hadde gjort disse tingene så hadde jeg tilstått dem også, sa den tiltalte da han forklarte seg i begynnelsen av saken.

Les også: – Dersom fagfolk mener jeg er pedofil, så er jeg det

Men aktor mener at det finnes så gode bevis, og det også for disse punktene er bevist, ut over enhver rimelig tvil, at tiltalte er skyldig og må dømmes.

Aktor slo også fast at tiltaltes forklaringer og hans tilståelse på de fleste punkter har vært svært viktige beviser i saken.

Les også: – Barna ble grovt utnyttet av en pedofil uten empati

Når det gjelder noen av punktene i tiltalen, kan vi si at det neppe hadde blitt reist tiltalte, uten tiltaltes forklaring, sa aktor.

– Hans bidrag til sakens fulle opplysning har vært viktig, og dette skal det legges vekt på når vi kommer fram til spørsmålet om straffeutmåling, sa aktor Torstein Lindquister.