Aksjonsgruppe vil la Pasvikulven leve

Ulven i Pasvik bør flyttes og ikke avlives. Det mener den nystarta aksjonsgruppa Naturvern i Pasvik. Reineiere driver nå jakt for å få tatt ut dyret som har drept minst 14 rein.

Ulv.

Reineiere i Pasvik jakter nå på ulven som skal ha drept minst 14 rein den siste tiden. Illustrasjonsfoto

Foto: Liv Engholm

Miljødirektorat har vurdert flytting. I følge Fylkesmannen i Finnmark så mener direktoratet at det er for komplisert å gjennomføre flytting av ulven. Det mener Tor Einar Kristensen i Naturvern i Pasvik blir for lettvint.

Tor Einar Kristiensen

Tor Einar Kristensen i Naturvern i Pasvik mener Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark burde gjort mer for å ta vare på ulvestammen.

Foto: Arnstein Jensen/NRK

– I resten av verden har de ingen problemer med å fange inn uansett hvilket individ det måtte være. De får både bedøvd, analysert og flyttet individet vekk, sier Kristensen. Det er kun her oppe at det eneste virkemidlet vi har er en kule.

Reineiere i Pasvik jakter nå på ulven som skal ha drept minst 14 rein den siste tiden. Fylkesmannen i Finnmark har gitt de frist frem til 1. desember for å avlive dyret.

Liten og sårbar stamme

Ulvestammen i Norge er liten og sårbar, og avlivninger er ikke en optimal løsning innrømmer seksjonsleder for fisk og vilt, Geir Østereng.

Geir Østereng

Avlivninger er ikke en optimal løsning, innrømmer seksjonsleder for fisk og vilt, Geir Østereng.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Ideelt sett skal forvaltningen få sporet opp ulver som kommer inn på snøføre på denne tiden. Vi skal finne DNA fra ulver for å avsløre om deres genetiske opprinnelse er fra Sør-Skandinavia, eller om det er ulv som kommer fra Russland eller Finland, sier Østereng.

Det er Geir Østereng hos Fylkesmannen i Finnmark som formelt har gitt tillatelse til felling av ulven. Men forvaltningen av ulvestammen gjøres i samarbeid med Sverige og dermed tas ikke avgjørelsene om ulven lokalt.

– Det ansvaret ligger hos Miljødirektoratet som vi har vært i dialog med angående denne ulven. De har i samsvar med svenske myndigheter kommet fram til at i dette tilfelle så ble det for komplisert å vurdere en flytting nå, sier Østereng.

Ulven er gull verdt

Tor Einar Kristensen i Naturvern i Pasvik mener Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark burde gjort mer for å ta vare på ulvestammen.

– De burde finne ut om det er nær eller fjern slektning av den norske gruppa som vi har. Er det fjern slektning så kan det likevel være verdt å få den ført ned. Er det overhodet ikke noe nær slektning så kan være gull verdt for ulvestammen i Norge.

– Det er altfor lett å gi fellingstillatelse på ulv. Vi har et trettitalls ulv i Norge. Det er mye innavl, så genetisk er det en katastrofe. De burde gjøre alt for å fange inn den ulven som kommer hit og få flyttet den til kjerneområdene for å sikre nytt blod.

Så langt har ikke NRK lyktes å få noen begrunnelse for Miljødirektoratets avgjørelse.