NRK Meny

Aksjon for folkeavstemning

I Bardu er det startet en underskriftsaksjon for å få omgjort kommunestyrets vedtak om ikke å bygge ny skole på Setermoen. Før helga vedtok flertallet i kommunestyret å legge bort planen om det som skulle hete Framtidstunet, ei barne- og ungdomsskole for hele kommunen. Flertallet vil heller beholde grendeskolene og utrede hva som skal skje med skolen på Setermoen. Aksjonen vil ha folkeavstemming.