Normal

Aksjesmell for Troms Arbeiderparti

Troms Ap fikk 1,2 millioner kroner i underskudd etter aksjeplasseringer.

Troms Arbeiderparti

Denne eiendommen i Tromsø sentrum er verdsatt til rundt seks millioner kroner.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Fylkespartiet har plassert penger i aksjemarkedet etter å ha fått 22 millioner kroner for salg av aksjer i avisa Nordlys for noen år siden.

– Dårlig avkastning

Tidligere har dette gitt overskudd, men det skjedde ikke i fjor, sier fylkessekretær Randi Lillegård.

– 2015 ble et dårlig år for oss. Vi gikk med 1,2 millioner kroner i underskudd på balansen i regnskapet. Det skyldes i all hovedsak dårlig avkastning på Nordlys-fondet, sier hun til NRK.

Forvaltningen av disse pengene har Troms Arbeiderparti overlatt til SpareBank1 Nord-Norge. Den lave oljeprisen og rentenivået gjorde at inntjeningen på aksjer ble dårlig i mange norske selskaper. Det fikk Troms Arbeiderparti merke.

Den nordnorske banken har kjøpt aksjer i eksempelvis Telenor, Statoil, Det norske oljeselskap, i flyselskapet Norwegian, oppdrettsselskapene Marine Harvest, Salmar og Lerøy, samt i Orkla, Norsk Hydro og Storebrand. Det er også plassert penger i grunnfondsbevis i flere sparebanker.

Samlet kom disse plasseringene dårlig ut i fjor.

Har tjent millioner

Fylkessekretær Randi Lillegård sier at resultatet av forvaltninga av pengene til Troms Arbeiderparti må vurderes over flere år.

– Siden vi fikk pengene av aksjesalget har vi tjent flere millioner kroner. Unntaket er fjoråret.

Cecilie Myrseth

– Vi må se avkastning i et 10-årsperspektiv, sier fylkespartileder Cecilie Myrseth.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

I helga er det fylkesårsmøte i Troms Ap, der regnskapstallene blir presentert.

Ingen endring

Om det skal vurderes andre plasseringer av pengene, er det opp til styret å avgjøre.

Men fylkespartileder Cecilie Myrseth ser ingen grunn til å endre plasseringa av pengene – selv om 2015 ble et dårlig år.

– Det er viktig å se avkastninga i et tiårsperspektiv. Troms Ap har holdt seg innenfor rammene som var satt for drift i fjor, sier Myrseth.

Mest penger

Troms Arbeiderparti er det politiske partiet i Troms som disponerer mest penger. Det skyldes pengene av salg av aksjene i Nordlys.

I tillegg har partiet en eiendom i Tromsø sentrum som er verdsatt til rundt seks millioner kroner.

Det er Cecilie Myrseth glad for.

– Vi er privilegert som har penger som vi kan bruke på å utvikle organisasjonen vår. Men vi har strenge retningslinjer for bruk av pengene våre. Det er viktig å sikre at disse pegene kommer framtidige generasjoner i Troms Arbeiderparti til gode, sier Cecilie Myrseth.

Hun er innstilt til gjenvalg som fylkespartileder i Troms Ap.