Aksepterer ikke bompengeøkning

Opposisjonen i kommunestyret i Harstad er kritisk til å øke bompengeavgiften. Styringsgruppa for Veipakke Harstad foreslår å øke avgiften fra 12 til 16 kroner. I tillegg vil de øke antall passeringer med bompengebrikke før man kjører gratis. Gruppeleder for Høyre, Marie Modal sier partiet vil bidra til løsning, men har som prinsipp at bilistene ikke skal bli mer belastet. Fremskrittspartiets Eivind Stene, sier en økning ikke kan aksepteres.