Enorm vekst for Airbnb i Tromsø: – Vi må se på lovene

Fra i fjor har det nærmest blitt en dobling av boliger som ligger ute til leie, viser tall fra NHO. De er positive, men klar på at lovverket må moderniseres.

FILES-FRANCE-TRIAL-PROPERTY-INTERNET-ECONOMY-TOURISM-AIRBNB

Flere benytter seg av muligheten til å leie ut husrom gjennom Airbnb.

Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Nettstedet og applikasjonen Airbnb har virkelig slått an i Tromsø. Fra 2015 til 2016 har det vært nærmest en dobling av boliger som har blitt lagt ut for leie. Mens det i juni i fjor var 342 boliger til leie i Tromsø, var det i mai i år 661, skriver Nordlys.

Delingsøkonomi gir spennende muligheter

Regiondirektør NHO Finnmark og NHO Troms og Svalbard, Målfrid Baik, mener det bringer med seg muligheter og utfordringer.

– Airbnb er med på å øke kapasiteten i byen, det vil si at flere kan komme hit som turister, og det er positivt, sier hun til NRK.

Målfrid Baik

Regiondirektør i NHO Finnmark, Troms og Svalbard.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Baik sier at dette foreløpig ikke har påvirket markedet til hotell- og overnattingssteder i Tromsø negativt.

– Airbnb følger de store svingningene til hotellbransjen, og vi ser at i høysesongene hvor det er fylt opp med turister, så hjelper Airbnb på trykket, men tar ikke bort potensielle kunder.

Regulering av det frie markedet kan være ønskelig også sett med NHOs øyne. Hva tenker dere om det?

– Vi ser noen utfordringer. Vi må sikre oss at disse aktørene også bidrar til fellesskapet gjennom å betale skatt, og krav og reguleringer er viktig for å få god kvalitet og sikkerhet i disse tilbudene.

Rimelig, men trygt?

I vinter hadde Tromsø Brann og redning et prosjekt hvor de ville sjekke sikkerheten på boligene som ble leid ut på Airbnb. Overingeniør ved Tromsø Brann og redning Dan Tore Lyseggen fikk se mange boliger som hadde utstyret i orden, men mener det fortsatt er mye å ta tak i.

– De som leier ut hele boligen sin skal etterstrebe de samme kravene til sikkerhet som hoteller tilbyr, og det var det en del huseiere som ikke var klar over, sier Lyseggen.

Dan Tore Lyseggen

Overingeniør ved Tromsø Brann og redning, Dan Tore Lyseggen.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Han mener at hvis huseieren ikke er bevist på regelverket, kan det få konsekvenser.

– En turist som kommer til en leilighet sent på kvelden vil neppe sjekke rømningsveier og om røykvarslene fungerer. Vi oppfordrer de som leier ut å lese seg opp på regelverket eller kontakte oss hvis de er usikker på om de oppfyller sikkerhetskravene.

Må bli modernisert

Sjåfør-appen Uber, og Airbnb utfordrer tradisjonelle næringer med en moderne vri, og har tidligere vært omdiskutert siden de ikke er pålagt til å betale skatt, slik regulerte konkurrenter må.

Baik mener lovverket ikke har fulgt etter dagens utvikling, og trenger å bli modernisert.

– Bransjevis må vi gå gjennom lovverket slik det er i dag, og se om det er rom for liberalisering, forenkling og modernisering.

Det er ikke snakk om å «regulere i hjel Airbnb», det er snakk om at også de står for kvalitet og sikkerhet.

Målfrid Baik