Advarer mot elgfare

Vi går nå inn i en tid der elg som smått begynner å trekke til vinterbeite. I den siste tiden har Målselv viltnemnd registrert betydelig med elg enkelte plasser i randsonen fra kysten og inn mot innlandet. Det er samtidig jakt ut november i Målselv. Dette gjør at elgen er i bevegelse, noe som igjen kan resultere i at elg ferdes over veiene rundt om i kommunen. Målselv Viltnemnd ber derfor bilister om å være oppmerksom, spesielt i grålysninga og på ettermiddagen. – Vi vet også at snøfall påvirker elgaktiviteten betydelig, sier Målselv viltnemnd, som oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.