Advarer mot elg

Viltnemnda i Målselv advarer om det er observert mye elg langs veien i hele kommunen. Spesielt gjelder dette fra Andslimoen til Lenvik grense, samt fra Buktamo og hele Takelvdalen.